Naučni dokaz da je PAKAO prijatniji za život RAJA


Temperatura Raja može se prilično precizno izračunati na osnovu dostupnih podataka. Kako bi smo ovo dokazali potražićemo u Bibliji sledeće Isaija 30:26 "I svetlost će mesečeva biti kao svetlost sunčeva, a svetlost ce sunčeva biti sedam puta veća, kao svetlost od sedam dana...". Otuda Raj dobija od Meseca onoliko radijacije koliko mi dobijamo od Sunca, i još sedam puta sedam (49) puta veću radijaciju od Sunca nego Zemlja, odnosno pedeset puta više ukupno. Svetlost koju dobijamo od Meseca je deset hiljada puta slabija od one koju dobijamo od Sunca, tako da to možemo zanemariti.Sa ovim podacima možemo izračunati temperaturu Raja. Radijacija koja zrači Raj grejaće ga do tačke gde je toplota izgubljena zbog radijacije jednaka toploti upijenoj zbog radijacije, tj. Raj gubi pedeset puta više toplote usled radijacije nego Zemlja. Pomoću Stefan-Boltzman-ovog zakona radijacije, (H/E)^4 = 50, gde je E apsolutna temperatura Zemlje (-300K), dobijamo da je H = 798K (525C).

Precizna temperatura Pakla ne može se izračunati, ali ona mora biti manja od 444,6C (temperatura na kojoj sumpor prelazi u gasno stanje). Otkrivenje 21:8 kaže "A strašljivima i nevjernima ... njima je dijel u jezeru što gori ognjem i sumporom, koje je smrt duga." Jezero ognjenog sumpora mora biti na temperaturi ključanja ili ispod nje, jer bi u suprotnom to bila sumporna para, a ne jezero.

Iz toga možemo zaključiti da je Raj sa 545C topliji od Pakla sa 445C.

"Applied Optics", vol.11, A14, 1972.

Iz svega ovoga da se videti da je bolje ići u Raj nego u Pakao ... ako ste prodavac klima uređaja naravno!


Povratak na:   DeChuck's HoMe

Valid XHTML 1.0!