BIO JEDNOM JEDAN DEČKO

PO IMENU DEČAK.

DEČAK JE BIO KRUPAN,

ZGODAN DASA....